2022-12-26

Eating the meat / Jedzenie mięsa

Back to indexEnglish

Apparently the name "Beat That Meat" was to offensive to the Modrinth moderators, so I changed it to "Eat That Meat", and it got approved.Polski

Najwyraźniej nazwa moda "Beat That Meat" była zbyt obraźliwa dla moderatorów Modrinth, więc zmieniłem ją na "Eat That Meat" i go zatwierdzili.