2022-12-24

Beating that meat / Bicie mięsa

Back to indexEnglish

I spent most of yesterday and today writing a mod for Minecraft 1.19.X called Beat That Meat;

The mod is relatively simple; all it does is it adds a type of meat for every animal in the game.Polski

Spędziłem większość wczorajszego i dzisiejszego dnia na pisaniu moda do Minecraft 1.19.X o nazwie Beat That Meat;

Jest on dość prosty; jedyne co robi to dodaje rodzaj mięsa dla każdego zwierzęcia w grze.