2022-11-05

Minetest Game Jam 2022, Day 5 - "Literal Trash"

Back to index


Minetest Game Jam 2022 Cycle
Previous Next

English

Day spent decorating the apartments and writing literal_trash a new mod that adds, well, literal trash; basically stuff like empty beer bottles or broken furniture.Polski

Wpisy związane z Minetest Game Jam 2022 będą dostępne jedynie w języku angielskim, przepraszamy.