2022-10-14

No longer the current thing

Już nie na czasie

Back to index / Powrót do indeksuEnglish

The death of Queen Elizabeth 2 is not the current thing anymore. For that reason, I'm updating the journal stylesheet with a photo of the pro-Mahsa Amini riot in Iran, as they appear to be the new current thing.Polski

Śmierć Królowej Elizabeth 2 nie jest już rzeczą na czasie. Z tego powodu aktualizauję arkusz stylów dziennika zdjęciem zamieszek popierających Mahsę Amini w Iranie, gdyż zdają sięone być nową rzeczą na czasie.