2022-09-27

Plans for the future / Plany na przyszłość

Back to index / Powrót do indeksuEnglish

The MCL Web site has gone through some pretty drastic changes in the last couple of month and because some of you might be wondering what's next, I decided to write this journal/news entry.

For the past week, I have been working on redisigning multiple "sub-sites" on this site, such as the one with music, the video page, or the image gallery.

I'm also thinking of making the site monolingual and stop adding Polish translations for new pages (that includes journal entries!), the journal entires are currently the only pages on this site with new Polish translations being added and I'm planning to phase them out completely on or before February 14, 2023, as they have no good reason to exist; I need to spend extra time translating them and most people in the information technology field speak English, anyway.Polski

Witryna MCL przeszła przez kilka drastycznych zmian w ostatnich kilku miesiącach i ponieważ niektórzy z was mogą się zastanawiać co dalej, postanowiłem napisać ten wpis do dziennika.

Przez ostatni tydzień pracowałem nad przeprojektowaniem kilku "pod-witryn" na tej witrynie takich jak ta z muzyką, ta z video lub ta z obrazami.

Mam także plany uczynić tą witrynę jednojęzykową i przestawać dodawać polskie tłumaczenia nowych stron (łącznie z wpisami do dziennika!), wpisy do dziennika są w tej chwili jedynymi stronami na tej witrynie, do których dodawane są nowe polskie tłumaczenia i planuje zupełnie jednojęzykową zaprzestać 14 lutego 2023 roku, lub wcześniej, gdyż nie mają one dobrego powodu istnieć; muszę spędzać dodatkowy czas na tłumaczeniu ich (z ang.), a większość osób zajmujący się komputerami w polsce i tak mówi po angielsku.