2022-09-02

New SovNat logo / Nowe logo SovNat

Back to index / Powrót do indeksuEnglish

GBF-Info has been first renamed to SovNat, and then SovNat-GBI. Here are two new logos that I have proposed to the Cube Software team:

Logo #1 (older)Logo #2 (more recent)Polski

Nazwa GBF-Info została zmieniona najpierw na SovNat, a potem na SovNat-GBF. Poniżej mają państwo dwa nowe logo, które został przeze mnie zaproponowane zespołowi Cube Software:

Logo #1 (starsze)Logo #2 (nowsze)