2022-06-23

Co teraz robi zespół MCL? / What is the MCL team doing right now?

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Wiele rzeczy. Dokańcza Bijoux, przygotowuje sie do zaczęcia prac nad drugą częścią Bijoux, pracujemy także nad aktualizowaniem BetterCraft, przygotowujemy podstawy do "Insane Protestor"; piszemy także kod do Voxelera i Lubechat, i co najważniejsze, piszemy nowy arkusz stylów!


English / Angielski

A lot of things. We're finishing up Bijoux, getting ready to start working on the sequel to Bijoux, working on getting the next BetterCraft update out, getting started on the fundamentals for "Insane Protestor"; we're also writing code for Voxeler and Lubechat, but what's most important, we're writing a brand new style sheet for our Web site!


Russia v. Ukraine, see the timeline on Wikipedia here