2022-04-09

ЗА ДЕТЕЙ

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Dzisiaj w stację kolejową w Doniecku uderzyły rakiety, które spowodowałą kilka śmierci. Istnieje duża możliwość, że pochodzą one z Rosji, mimo to, że ruski rząd temu zaprzecza. Na jednej z rakiet napisane było "ЗА ДЕТЕЙ" (ZA DIETEJ), co oznacza "za dzieci", wielu zachodnich dziennikarzy powiedziało jednak, że tekst ten oznacza "do zabijania dzieci", co jest zupełną bzdurą, ale niestety wielu Amerykanów w to uwierzyło i jest w błędnym przekonaniu, że atak kierowany był w dzieci.


English / Angielski

Today missles hit a train station in Donyetsk, killing multiple people, some of which were civilans. There is a high chance of them being launched by the Russian military, even though the Russian government denies being involved in it. One of the missiles had "ЗА ДЕТЕЙ" (ZA DYETEY) spray painted on it. The text means "for (the) children", as in "for the children who were killed", or "for the benefit of our children", yet many Western journalists and news anchors have said it means "for killing children", which of course is a total lie, but many Americans believed it and think the attack was directede at children.