2022-04-01

Place

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Dzisiaj stało się coś czego naprawdę się nie spodziewałem; Portal Reddit przywrócił dzisiaj eksperyment /r/place z 2017 roku. Polega on na tym, że jest "płótno", na którym każdy może postawić jeden piksel, z ograniczeniem czasowym, które z reguły wynosi 5 minut. Powstało tam wiele ciekawych grafik. Postanowiłem dołączyć do zespołu /r/placestart, który usiłuje narysować na samym dole pasek z Windows 9x.


English / Angielski

Today something happened that I really did not expect; Reddit brought back the infamous /r/place social experiment from 2017. It consists of a blank "canvas" where every user can place pixels with a cooldoown, that's usually 4-5 minutes long, depending on the account age and other factors. Many interestic images have already been drawn on it. I decided to join the /r/placestart team, which is trying to draw a Windows 9x taskbar at the bottom of the canvas.