2022-03-11

Epidemia, styl dziennika i Dzień Kobiet / Epidemic, journal style, and Int'l Women's Day

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Dzisiaj druga rocznica ogłoszenia epidemi przez organizację WHO.
W związku z wojną pomiędzy Ukrainą a Rosją zmieniłem tło w dzienniku na takie związane z wojną.
8 marca był Międzynarodowy Dzień Kobiet, pozostałość ruchu komunistycznego lat dwudziestych dwudziestego wieku, tylko, że nikt tego raczej już dzisiaj nie świętuje...
English / Angielski

Today is the second anniversary of the epidemic.
In observance of the war in Ukraine I have changed the background for journal entries to a war-related one.
March 8th was Int'l Women's Day, a relic of the communist movement of the 1920s, but nobody really celebrates that anymore...