2022-02-22

Raz na 100 lat / Once in 100 years

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Dzisiejsza data to 2-22-22 - same dwójki. Następny taki dzień będzie za około 100 lat.

Będę używać tego arkusza stylu do końca tygodnia.


English / Angielski

Today's date is 2-22-22 - all 2's. The next day like this will be in approx. 100 years.

I will use this stylesheet for all of this week.