2022-02-22

Ludzie będą tęsknić za Windowsem 10 / People will miss Windows 10

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Jedna dziwna rzecz, którą zauważyłem jest to, że wiele osób zaczęło tęsknić za Windows XP i mówić jaki świetny był to system operacyjny. Jest to dość ironiczne, biorąc pod uwagę to, że gdy Windows XP wyszedł w 2001 roku, został odebrany raczej dość negatywnie. Ciekawi mnie, czy za kilka lat ludzie będą mówić tak samo o Windows 10.
English / Angielski

One strange thing I have started to notice is that many people started to miss Windows XP and saying how great of an operating system it was. This is quite ironic considering the fact that when Windows XP released back in 2001, the response was mostly negative. It's interesting to think that in a few years people will say the same about Windows 10.