2022-02-21

Dyskryminacja na Ukrainie / Discrimination in (the) Ukraine

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Rząd Ukrainy zakazał mężczyznom poniżej 45 roku życia opuszczania kraju. Jest to ewidentna próba rządu do zmuszenia obywateli do walki w wojnie.
English / Angielski

Ukrainian men under 45 are prohibited from leaving the country. This is an obvious attempt by the government to force the citizens of (the) Ukraine to fight in the war.