2022-02-19

Inwazja / Invasion

Powrót do indeksu / Back to indexPolski / Polish

Konflikt Rosji z Ukrainą od jakiegoś czasu coraz bardziej się nasila. Prezydent U.S.A. Joe Biden twierdzi, że do inwazji może dojść w ciągu kilku dni. Czy rzeczywiście coś takiego się stanie? Tego raczej nikt nie wie, oprócz kilku osób o wysokich pozycjach w Rosji.

Oprócz tego, z radością ogłaszam, że dzisiaj zostałą wydana pierwsza wersja pre-release mojej modyfikacji do gry Minecraft, która nazywa się "BetterCraft". Nowa wersja dostępna jest do pobrania z tej strony.
Edycja z 2022-09-26: zaktualizowano odnośnik do BetterCraft


English / Angielski

The Russo-Ukrainian conflict has been getting more and more tense over the past few weeks, U.S. President Joe Biden believes Russia might invade (the) Ukraine in the next few days. Is an invasion really going to happen? The only people who know for sure are people in high positions in the Russian government.

I am also to happy to announce, that the first pre-release version of BetterCraft, my modification for the computer game Minecraft was released today. It is available for download from this page.
Edited on 2022-09-26: updated the hyperlink leading to BetterCraft