2021-10-03Powrót do str. gł. / Back to journal index.

POL: Niektórzy mogą pamiętać jak wyglądała witryna MCL na początku maja, było to okropne połączenie animowanych obrazków w formacie GIF, hiperłączy, tabeli i przewijanych "marquee". 12 maja zacząłem prace nad nowym wyglądem MCL. Musiałem nauczyć się CSS, ponieważ nie miałem z nim prawie żadnego doświadczenia. Nowy wygląd jest już prawie w 100% gotowy (zostało tylko kilka stron do zaktualizowania), ale ostatnio pracowałem nad wieloma innymi rzeczami, m.in. PogoBijoux i nie miałem zbyt dużo czaso na aktualizowanie MCL oraz poprawianie uszkodzonych łączy i obrazów, więc proszę o cierpliwość.

ENG: Some of you may remember what MCL used to look like back in early May, it was an ugly mess of animated GIFs, hyperlinks, tables, and marquees. On May 12th, I started working on a new design. I had to learn some CSS, as I had pretty much no experience with it beforehand. The redesign is almost 100% complete (I only have a few pages to update) but I've recently been working on other things, PogoBijoux being one of them. I have very little time to work on updating MCL and fixing broken links and images, so please be patient.