2021-6-24Powrót do str. gł. / Back to journal index.

POL: Jest teraz godzina 16:39, za kilkanaście minut odbędzie się konferencja firmy Microsoft pt. "Microsoft Windows Event 2021". Bardzo prawdopodobne, że będą mówić tam o Windows 11. Co ciekawe, jest to pierwszy wpis, którego tytuł jest taki sam w dwóch językach.

ENG: It's 16:39 (4:39 PM) in the SSWZ timezone. The 2021 Microsoft Windows Event will start in less than 21 minutes. It's quite likely that they will talk about the new Windows 11 operating system. What's interesting is that this is the first title of a journal entry on this site that is the same in both English and Polish.