2021'3'19

POL: W tym roku jest wiele rocznic różnych mniej lub bardziej ważnych
wydarzeń. 11 marca była rocznica ogłoszenia epidemii Koronowirusa
oraz dziesiąta rocznica incydentu w japońskiej elektrowni jądrowej
Fukushima. Za kilka miesięcy będzie dwudziesta rocznica ataków na
World Trade Center w 2001 roku.

ENG: This year has a lot of anniversaries of more or less important events.
March 11th, 2021 was the first anniversary of the official start of the
Corona-virus epidemy and the tenth anniversary of the Fukushima nuclear
power plant incident. 2021-9-11 will be the 20th anniversary of the 2001
World Trade Center attacks.